Polityka prywatności

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy o postępowaniu z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę.

1.2 Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na stronie internetowej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie danych osobowych (RODO) jest


LcM GmbH
Siemensstraße 26-28
32120 Hiddenhausen
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5223 189 66-30
Fax:+49 (0)5223 189 66-35
Mail:
 info@lcm-gmbh.eu

Nr w rejestrze handlowym: Sąd rej. Bad Oeynhausen HRB 10683
NIP: DE 257 216 326
Nr podatkowy spółki głównej: 310/5756/1540
Zarząd: Daniel Ludewig


Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych jest to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora) niniejsza strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „httpss://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2)Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. bez rejestracji i bez przekazywania nam informacji inną drogą, gromadzimy tylko te dane, które przeglądarka użytkownika przesyła do naszego serwera (tzw. „pliki dziennika serwera”). Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej:

 • Nasza odwiedzona strona internetowa
 • Godzina i data dostępu
 • Ilość wysłanych danych w bajtach
 • Źródło/link prowadzący na tę stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (ewent.: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli zaistnieją konkretne przesłanki do nielegalnego użytkowania.

3) Pliki cookie

W celu uatrakcyjnienia wizyt na naszej stronie internetowej i umożliwienia korzystania z określonych funkcji, na różnych stronach wykorzystywane są tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu terminalowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Jeśli obsługa plików cookie jest włączona, zbierają i przetwarzają one w indywidualnym zakresie określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresu IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie służą do uproszczenia procesu składania zamówienia poprzez zapisanie ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka na późniejszą wizytę na tej stronie internetowej). Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez poszczególne wprowadzone przez nas pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepsza funkcjonalność strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego wyglądu podczas wizyty na stronie.

Możemy również współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uatrakcyjnić naszą stronę internetową. W tym celu również pliki cookie firm partnerskich są zapisywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej (pliki cookie stron trzecich). Jeśli współpracujemy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaniesz indywidualnie i osobno poinformowany o korzystaniu z takich plików cookie i zakresie informacji gromadzonych w poniższych punktach.

Należy pamiętać, że można wprowadzić takie ustawienia przeglądarki, aby użytkownik był informowany o używaniu plików cookie i mógł w każdym przypadku decydować o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu w określonych lub wszystkich przypadkach. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, w którym wyjaśniono, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla odpowiedniej przeglądarki pod następującymi linkami:

Internet Explorer: httpss://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: httpss://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: httpss://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: httpss://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: httpss://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Należy pamiętać, że w razie niezaakceptowania plików cookie funkcje naszej strony internetowej mogą być ograniczone.

4) Nawiązanie kontaktu

W ramach nawiązania kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailowo) gromadzone są dane osobowe. Jakie dane są gromadzone w przypadku formularza kontaktowego, można zobaczyć w danym formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit .b RODO. Dane zostaną usunięte po załatwieniu zapytania, gdy okoliczności wskazują, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona i nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania danych.

5) Przetwarzanie danych przy otwieraniu konta klienta i realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane również wtedy, gdy otrzymamy je na potrzeby realizacji umowy lub podczas otwierania konta klienta. To, jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić, wysyłając wiadomość na powyższy adres osoby administratora. Podane dane przechowujemy i wykorzystujemy w celu wykonania umowy. Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, dane są blokowane z należytym uwzględnieniem podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a po upływie tych okresów zostaną usunięte, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub my zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych zgodnie z prawem, o czym informujemy odpowiednio poniżej.

6) Wykorzystanie danych do reklamy bezpośredniej

6.1 Subskrypcja naszego biuletynu e-mailowego

Subskrybenci naszego biuletynu e-mailowego , będą regularnie otrzymywać od nas informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją do wysłania biuletynu jest adres e-mailowy subskrybenta. Podanie ewentualnych danych jest dobrowolne i służy do osobistego kontaktu. Do wysyłania biuletynu stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że wyślemy biuletyn e-mailowy tylko wtedy, gdy subskrybent potwierdzi nam swoją zgodę na wysyłanie biuletynu. Następnie wyślemy wiadomość e-mailową z potwierdzeniem, w której znajduje się prośba o kliknięcie linku w celu potwierdzenia chęci otrzymywania biuletynów w przyszłości.

Aktywacja linku potwierdzającego oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas zapisywania się na subskrypcję biuletynu zapisujemy adres IP subskrybenta wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby móc później prześledzić ewentualne nadużycia adresu e-mailowego. Dane zgromadzone przez nas podczas subskrypcji biuletynu są wykorzystywane wyłącznie w celu reklamy za pośrednictwem biuletynu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu, korzystając z linku podanego w biuletynie lub wysyłając wiadomość do wyżej wymienionego administratora. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub my zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w tej deklaracji.

6.2 Wysyłanie biuletynów przez CleverReach

Wysyłanie naszych biuletynów e-mailowych odbywa się za pośrednictwem naszego partnera technicznego CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach”), któremu przekazujemy dane subskrybentów podane przy zapisywaniu na subskrypcję. Wyżej wymienione przekazanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi w korzystaniu ze skutecznego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika systemu biuletynów. Dane, które są podawane w celu zamówienia biuletynu (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

CleverReach wykorzystuje te informacje do wysyłania i analizy statystycznej biuletynu w naszym imieniu. W celu analizy wysyłane wiadomości e-mailowe zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, które reprezentują jednopikselowe pliki graficzne, które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i które linki zostały kliknięte. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu linku w biuletynie nastąpiła wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na naszej stronie). Rejestrowane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Dane są gromadzone wyłącznie w formie pseudonimizowanej i nie są łączone z innymi danymi osobowymi; wykluczone jest bezpośrednie odniesienie do osoby. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz mogą posłużyć do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców.

Aby sprzeciwić się analizie danych do celów oceny statystycznej, konieczna jest rezygnacja z subskrypcji biuletynu.

Zawarliśmy z CleverReach umowę na realizację zamówienia, w której zobowiązujemy CleverReach do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Więcej informacji o analizie danych przez CleverReach można znaleźć tutaj:
httpss://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Polityka prywatności firmy CleverReach jest dostępna do wglądu tutaj:
httpss://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6.3 Reklama pocztą tradycyjną

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej korespondencji bezpośredniej zastrzegamy sobie prawo do przechowywania imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – jeśli otrzymaliśmy od te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego – tytułu, stopnia naukowego , roku urodzenia i nazwy zawodu, branży lub działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i do ich wykorzystania do wysyłania tradycyjną pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach.

W każdej chwili można sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu swoich danych w tym celu, wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora.

6.4 Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z Google Analytics, czyli usługi analiz internetowych firmy Google LLC („Google”). Google wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z oferty internetowej są zwykle przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google jest certyfikowana zgodnie z umową Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych (httpss://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. W ten sposób z przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: httpss://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (httpss://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (httpss://adssettings .google.com/authenticated). Dane osobowe użytkowników po 14 miesiącach są usuwane lub anonimizowane.

7)Prawa osób, których dane dotyczą

7.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych przyznaje kompleksowe prawa do ochrony danych (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, o czym informujemy poniżej:

  • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO: W szczególności przysługuje prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania lub kryteriach ustalenia okresu przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pochodzenia danych, jeżeli ich nie my je zgromadziliśmy, istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania, a także o prawie do uzyskania informacji o istniejących gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO, gdy dane są przekazywane do państw trzecich;
  • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO: Prawo do niezwłocznego sprostowania błędnych danych dotyczących Ciebie i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych;
  • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełnione są wymogi art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie istnieje jednak w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO: Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych do czasu sprawdzenia kwestionowanej poprawności danych w razie odrzucenia usunięcia danych z powodu niedozwolonego przetwarzania i zamiast tego zażądania ograniczenia przetwarzania, gdy dane są potrzebne do wysuwania, wykonywania lub obrony pranych roszczeń, gdy dane nie są nam już potrzebne po zrealizowaniu celu lub gdy został złożony sprzeciw ze względu na specjalną sytuację, dopóki jeszcze nie wiadomo, czy nasze dotychczasowe prawa przeważą;
  • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO: W razie skorzystania z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, administrator jest zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania , chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo być poinformowana o tych odbiorcach.
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO: Prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie lub zażądania ich przesłania innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne;
  • Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO: Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody niezwłocznie usuniemy dane, o ile dalsze przetwarzanie nie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania bez zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania;
  • Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO: Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz – bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

8) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania w celach handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są one już niezbędne do realizacji lub przygotowania umowy i/lub my nie mamy uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu danych.