พาร์ทเนอร์

ประเทศเยอรมัน

LcM GmbH
Siemenstrasse 26-28
32120 Hiddenhausen

ประเทศจีน

ประเทศอังกฤษ + ไอร์แลนด์

โปแลนด์

รัสเซีย

เบลารุส

ประเทศลิธัวเนีย

สวิส

สโลวีเนีย

สาธารณรัฐเช็ก

โรมาเนีย

แอฟริกาใต้

เนเธอร์แลนด์

อิตาลี

ประเทศไทย

สเปน

สวีเดน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดูไบ

บราซิล

ออสเตรเลีย

เอสโตเนีย

Tunesia