คุณภาพ

ประกาศนียบัตร

นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวของเราได้รับสิทธิบัตรแล้ว เรายังได้อาสาเสนอตัวในการเข้าทดสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและไม่เกรงกลัวต่อการแข่งขันและการเปรียบเทียบใดๆ
เหล่านี้รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบโดย TÜV การศึกษาวิจัยอิสระในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ใบรับรองการค้นคว้าวิจัย

เราจะส่งเอกสารที่เหมาะสมให้ตามการร้องขอ
ลูกค้าของเรามาจากเยอรมนีและต่างประเทศ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทั้งบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลาง และกลุ่มบริษัท หรือองค์กร

สิ่งแวดล้อม

LcM นั้นกำลังมองหาทรัพยากรทดแทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น จากการลดการปล่อยพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปราศจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายตัวแรกของ LcM นั้นมีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว